SPSS 392 Jakże wzniosła jest ta chwila! (F)
Versi Version 1
1
Jakże wzniosła jest ta chwila, Do modlitwy wzywa nas! Lud kolana kornie zgina W cichy, wzniosły modłów czas. Panie, w świętej chwili tej Łask strumienie na nas zlej! Panie, w świętej chwili tej Łask strumienie na nas zlej!
2
Chociaż słabe dzieci Twoje, Twoja łaska doda sił; Grzesznik zbawi duszę swoją, Jeśli krwią Twą grzechy zmył. Kto do Ciebie zbliży się, Ten odnowi siły swe! Kto do Ciebie zbliży się, Ten odnowi siły swe!
3
Dziś prosimy Ciebie, Panie, Pomóż wszystkim w świecie tym, Którzy w beznadziejnym stanie Gubią dusze w życiu złym. Panie, ratuj dziatki Swe, Pomóż zwalczać moce złe! Panie, ratuj dziatki Swe, Pomóż zwalczać moce złe!
4
Uzbrój posłów Twoich, Panie, W nowe siły z łaski Swej. Daj umarłym zmartwychwstanie, Dom Swój znów poświęcić chciej. Zbierz Swe stadko, wierny lud, I do żywych prowadź wód! Zbierz Swe stadko, wierny lud, I do żywych prowadź wód!

OK