SPSS 393 Dobry mój Boże (As)
Versi Version 1
1
Dobry mój Boże, wiekuisty Panie, Twej wielkiej łaski Pojąć jam nie w stanie; Usłysz me prośby przed tron zanoszone Tam, w nieba strony.
2
Przebacz me grzechy, przyjmij na Swe łono Grzeszne Twe dziecię, jak owcę zgubioną, Bom jest, o Panie, przed Twoim obliczem Prochem i niczym.
3
Tobie z wdzięczności serce moje składam; Nad to droższego nic tu nie posiadam, Czym mógłbym, Boże wielki, mój jedyny, Odkupić winy.
4
Racz mnie prowadzić ręką Swą łaskawie, Wspieraj mą dążność w każdej dobrej sprawie, Abym nie splamił duszy mej na ziemi Grzechami swymi.

OK