SPSS 396 Przed tronem łaski Twej (h)
Versi Version 1
1
Przed tronem łaski Twej uniżam się; Łaskawy Panie mój, wysłuchaj mnie. Wykonaj święty trud, oczyść mej duszy brud, I sercem moim rządź, i we mnie bądź!
2
Ty widzisz skruchy żal i płacz, i znój; Daj wiary żywej mi, usłysz głos mój! Za grzeszny zmarłeś lud, objaw zbawienia cud. Pragnieniem moim rządź i we mnie bądź!
3
Głos usłyszałem Twój, jak błogi dźwięk; Ból ukoiłeś mój i zniknął lęk. Mych wątpliwości cień łaskawie, Panie, zmień, I sercem moim rządź, i we mnie bądź!
4
Przed tronem łaski Twej wciąż pragnę trwać, Racz darów Twoich łask zdrój na mnie zlać. Dodaj mi więcej sił, abym w Twej służbie żył; W pielgrzymce sercem rządź i we mnie bądź!

OK