SPSS 397 Jeśli ustaniesz, mój bracie (As)
pol. A. Smyk
Versi Version 1
1
Jeśli ustaniesz, mój bracie, W walce życiowej ze złem, Zbawca Twój doda ci siły, Mocą Swą pokrzepi cię.
Komu brak siły Do Boga niech modły śle, Pośle On pomoc na czasie, Bo lud Swój zbawić On chce.
2
Jeśli zaś przyjdzie na ciebie Życiowych doświadczeń noc, W Jezusie, twym Przyjacielu, Zwyciężającą masz moc.
3
O, przyjacielu serdeczny, Jezusa kochaj i czcij, I wśród niepewnych tu losów Modły do Niego wciąż ślij!
4
Jeśli szlachetne twe cele Nie spełnią się w życiu twym, Nie wątp, lecz powiedz to Zbawcy, Do celu dojdziesz ty z Nim.

OK