SPSS 399 W Bogu ufność mam (G)
Versi Version 1
1
Na wieki mam ufność w Bogu mym, Bo On zawsze mi pomaga; Ja z Nim stawiam opór siłom złym, W Nim mocy mej przewaga.
W Bogu mym ufność mam, W Bogu mym ufność mam; Tak, w Nim ufność mam, zawsze ufność mam, Gdyż On mnie wspiera sam!
2
Wróg duszy naciąga grzechu łuk, Celuje nim w naród Boży, Lecz naszym obrońcą jest Sam Bóg, On łaski nam przysporzy.
3
Bóg często doświadcza wierny lud, Usuwa nieprawość z duszy; Choć wiedzie przez troski, krzyż i trud, Z miłości łzy wysuszy.

OK