SPSS 4 Przyszliśmy tu (D)
Versi Version 1
1
Przyszliśmy tu w przybytki Twe Złożyć Ci, Boże, hołdy swe, Bo Tyś jest godzien chwały, czci, Przyjmij więc dar serc składany Ci.
2
Aniołów chóry wielbią Cię, Przed Tobą niebo, korzy się, Pochwalny hymn brzmi wiecznie tam: „Święty jest, Święty, Święty Pan!”
3
Bądź uwielbiony, Stwórco nasz, Który od dawien dawna trwasz, Ku Tobie płynie serca żar, Łaskawie przyjmij dziś ten dar!
4
Twe święte Słowo wśród nas ziść I pośród nas Swym Duchem wnijdź. Umysły oświeć, serca wzrusz i spraw zbawienie naszych dusz!

OK