SPSS 409 Z niedoli wielkiej (G)
Versi Version 1
1
Z niedoli wielkiej, z udręczenia, Rzucony burzą w straszny bój, Błagalne w niebo ślę westchnienia: O, Boże, ześlij pokój Swój!
2
O Boże, ratuj z udręczenia Rzuconych burzą w straszny bój, A wzniosę Ci dziękczynne pienia, Żeś zesłał błogi pokój Swój!
3
Ty, Panie, modły me przyjmujesz, Nade mną Swą rozjaśniasz twarz I szczęście wieczne obiecujesz, Po burzy pokój wieczny dasz!
4
Daj, Panie, bym był pewny tego, Że Twoja dobroć wiecznie trwa, Że i wśród morza wzburzonego Jest jeszcze przy mnie pomoc Twa!

OK