SPSS 41 Panie Wszechmocny (F)
pol. R. Chalupka
Versi Version 1
1
Panie Wszechmocny, Boże nasz, Chwałę Twą głosi słońce, rój gwiazd. Gdy cały wszechświat wielbi Cię, Ty, Panie, widzisz też i mnie! Ty, Panie, widzisz też i mnie!
2
Słońcem w mym życiu jesteś mi, Przemieniasz cienie w słoneczne dni; Tyś gwiazdą mej nadziei jest, Noce zamieniasz w jasne dnie! Noce zamieniasz w jasne dnie!
3
Północ rozjaśnia uśmiech Twój, W samo południe ślesz łask Swych zdrój; A tęcza dla nas znakiem jest, Że z grzechem w nas rozprawisz się! Że z grzechem w nas rozprawisz się!
4
Niebo mieszkaniem, Panie, Twym, Dlaczego mieszkać chcesz w sercu mym? Twa światłość prawdą tu jest mi, Pragnę z miłości służyć Ci! Pragnę z miłości służyć Ci!
5
Przez Twoją prawdę wolność daj, Niech się przybliży wieczności raj; I ogień daj do naszych serc, By każdy chciał Twej woli strzec! By każdy chciał Twej woli strzec!

OK