SPSS 411 Święta miłość Chrystusowa (C)
K. Roy
Versi Version 1
1
Święta miłość Chrystusowa niech połączy nas! O, ten płomień rozniecajmy, jeśli w sercu zgasł! W tej miłości nabędziemy do zwycięstwa sił, Łatwo krzyż swój poniesiemy, choćby ciężki był.
2
W tej miłości też podajmy sobie bratnią dłoń! A rozkwitną serca nasze jak wiosenna błoń. Uczmy się od Pana znosić ciężar dnia i trud, Aby każdy służyć Bogu coraz wierniej mógł.
3
Ucz nas, Panie, kochać bliźnich, kochać wszystkich wraz, A zgubionych wieść do Ciebie w ten zbawienia czas, By z krynicy Twej miłości każdy czerpać chciał Dary łaski dla swej duszy i w Twej prawdzie trwał.
4
Rozlej w sercach miłość Twoją, wielki Mistrzu nasz! Twojej naucz nas mądrości, prawą drogę wskaż. Przezwyciężaj nas codziennie mocą łaski Swej I na drodze do Ojczyzny nas w Swej pieczy miej!

OK