SPSS 412 Nas miłość uszczęśliwia (As)
Versi Version 1
1
Nas miłość uszczęśliwia, Błogosławieństwem tchnie, Łagodność niesie, dobroć też, I pokój niebios śle.
Dobry Bóg, On miłuje lud Swój; Dobry Bóg, w Nim miłości zdrój! Nas miłość uszczęśliwia, Jednoczy w jeden zbór. Naszego Stwórcę chwalmy więc, Zbawionych tworząc chór!
2
Świat pełen jest cierpienia, Goryczy, bólu, łez; Lecz miłość uszczęśliwia nas: Cierpieniom kładzie kres.
3
A gdy nas Bóg zgromadzi U Swego tronu chwał, Pieśń wdzięczną zaśpiewamy Mu, Że nam Swą miłość dał!

OK