SPSS 416 Ufaj, duszo moja (D)
J. Fr. Raeder (1815–1872)
Versi Version 1
1
Ufaj, duszo moja, Bóg z tobą jest! W wierze twa ostoja, więc już nie trwóż się! Wnet pierzchnie cień, zajaśnieje dzień! Pan ci wiosnę wróci, tylko uwierz Weń! W najsroższej burzy, w zamęcie trwóg, Chronić ciebie będzie twój wierny Bóg.
2
Ufaj, duszo moja, Bóg z tobą jest! W wierze twa ostoja, więc już nie trwóż się! Choć cały świat pełen złości, zdrad, Gdy zaufasz Zbawcy, zwalczysz grzechu jad. Więc trwaj w otusze, bezsilny wróg, Duszę twą obroni Wszechmocny Bóg!
3
Ufaj, duszo moja, Bóg z tobą jest! W wierze twa ostoja, więc już nie trwóż się! Skończy się bój i pielgrzymki znój; Wnet ustaną skargi, Pan lud przyjmie Swój. W najsroższej burzy, w zamęcie trwóg, Chronić ciebie będzie twój wierny Bóg!

OK