SPSS 417 Wierzyć (B)
pol. A. Smyk
Versi Version 1
1
Wierzyć — znaczy dziś poznawać Wolę Boga i w niej trwać; Świat i grzech, i zło zostawiać, Tylko Stwórcę czcić i znać.
2
Wierzyć — znaczy oczekiwać Miłosierdzia z Pańskich rąk, W krwi Jezusa grzechy zmywać, Cenić wielkość Jego mąk.
3
Wierzyć — znaczy całym sercem ufać Bogu i w Nim żyć; Razem z Panem przejść przez życie I wraz z Nim też w niebie być.
4
Wierzyć — znaczy Słowo Pana Przyjąć i stosować je; Przykazania Jego spełniać I tak żyć, jak On sam chce.
5
Wierzyć — znaczy dziś nie wątpić W obietnice Jego słów; Że On po Swój lud wybrany Na tę ziemię przyjdzie znów.

OK