SPSS 43 Wszechmocny Panie (As)
pol. E. J. Klut
Versi Version 1
1
Wszechmocny Panie, wiekuisty Boże, Kto się Twym sprawom nadziwić dziś może? Kto to ogarnie, skoro niezmierzony Świat ten stworzony?
2
Gdziekolwiek słońce śle promienie swoje, Wszędy jest znane święte imię Twoje, Ogarnąć niebo sławy Twej nie może, O wielki Boże!
3
Twoim jest dziełem niebo i świat cały, A gwiazd gromady pełne są Twej chwały; Ty coraz nowym światłem zdobisz wdzięczne Koło miesięczne.
4
A człowiek czym jest, że Ty, nie stworzony Twórca wszystkiego i Pan niezmierzony, Raczysz nań wspomnieć? Skąd to syn człowieczy Godzien Twej pieczy?
5
Tyś go nad ziemskie raczył wznieść istoty, Piękne umysłu dając mu przymioty; Tyś go uczynił panem nad wszystkimi Twory Swoimi.

OK