SPSS 44 Wszechmocny Boże (Es)
pol. R. Chalupka
Versi Version 1
1
Wszechmocny Boże, Ty prawicą Swą Prowadzisz lud Swój zgodnie z wolą Twą Ku niebu wzwyż, do chwały wiecznej tam, Gdzie ku Twej czci wznosimy pieśni chwał.
2
Twa Boska miłość wiodła dotąd nas, A z łaski Swej wolności dałeś czas. Bądź naszym Władcą, Stróżem, Panem bądź, Słowem żywota zawsze nami rządź.
3
Od wojny, klęski, chorób, bólu, łez Swoją prawicą, Boże, chciej nas strzec. Niech w sercu naszym wzrasta prawda Twa, A dobroć Twoja pokój serc nam da.
4
Bądź nam wytchnieniem, tego jest nam brak; Prowadź z ciemności w blask wiecznego dnia. Naucz miłować, naucz w Tobie żyć; Niech chwały pieśń wciąż w naszych sercach brzmi.

OK