SPSS 451 Liczne obietnice (Des)
Versi Version 1
1
Liczne obietnice, które daje Bóg, W Słowie Swym umieścił On. Żadne dziecię Boże niechaj nie zna trwóg, Kiedy w sercu brzmi ten ton.
Młódź ustaje, sił jej brak, Gdy bez Pana w życiu trwa; Lecz ci, co czekają, by Pan z nimi był, Nabywają nowych sił.
2
Jak srebrzyste orły, co w przestworza mkną, Wznoszą się w podniebny szlak, Tak ci, co ufają Panu z wiarą swą Śpiew radosny wznoszą tak.
3
Duchem się wzbijają ponad złudny świat, Co przemija z każdym dniem. Sam Bóg ich osłania pośród grzechu zdrad I pokrzepia Słowem tak.

OK