SPSS 456 Kto zwycięży (D)
G. Arnold
Versi Version 1
1
Kto tu zwycięży, ten spożywać będzie Owoce wieczne z pięknych rajskich drzew; Od grzechu, śmierci będzie uwolniony, Z radością Stwórcy wzniesie chwały śpiew. Będzie tam z życia wód Łaski Twej zgłębiać cud, I sycić manną swej duszy głód! I sycić manną swej duszy głód!
2
Kto tu zwycięży, tego nie dosięgnie Ni wtóra śmierć, ni plaga z Pańskich czasz; Pan w jego sercu pieśń dziękczynną wznieci I da mu spojrzeć w Swoją świętą twarz. Bo gdy wnet minie znój I z grzechem ciężki bój, Zbawiciel da mu już pokój Swój! Zbawiciel da mu już pokój Swój!
3
Kto tu zwycięży i zostanie wierny Zbawicielowi aż do końca dni, Zbawca mu wieczne da Swe panowanie I da koronę, która cudnie lśni. Wtedy sam z nieba Pan łaski Swej ziści plan I Królem królów będzie On zwan! I Królem królów będzie On zwan!
4
Kto tu zwycięży, wdzieje szaty białe, Wszak Pan go wpisał do żywota ksiąg; Tam jego imię zostanie na zawsze nikt go już nie wyrwie z Pańskich rąk. Tam, wolny od złych burz, Pośród cudownych zórz. Żyć będzie z Panem na wieki już! Żyć będzie z Panem na wieki już!

OK