SPSS 461 Rzućmy trwogę (B)
Versi Version 1
1
Rzućmy trwogę, z nami jest nasz Bóg, On nas mocą Swą obroni, Jego ramię nas osłoni; Rzućmy trwogę, z nami jest nasz Bóg!
Z nami Bóg, wielki Bóg, Nie opuści Swoich wiernych sług! Z nami Bóg, wielki Bóg, Nie opuści Swoich wiernych sług!
2
Rzućmy trwogę, z nami jest nasz Bóg! Wśród burzliwej życia fali On od zguby nas ocali; Rzućmy trwogę, z nami jest nasz Bóg!
3
Rzućmy trwogę, z nami jest nasz Bóg! Niech grom huczy, wichry wieją, Nasze serca nie struchleją, Rzućmy trwogę, z nami jest nasz Bóg!

OK