SPSS 466 Wróć do dom u (Es)
pol. B. Stawiński
Versi Version 1
1
W obcym kraju, w borach, Błądzisz, synu mój, Chodząc po bezdrożach, O, synu wróć!
Wróć do domu, wróć, wróć, Pod rodzinny dach; Drogę swoją grzeszną rzuć: Do domu wróć!
2
Świat owładnął tobą; Uniósł grzechu prąd Duszę twoją młodą, O, synu wróć!
3
Spójrz na hojny dar Mój, Na przyjęcia stół, Nie stój w oddaleniu, O, synu wróć!
4
Ożyj duchem, sercem, Wierz, że kocham cię; Bliski bądź jak przedtem, O, synu wróć!

OK