SPSS 474 Błogi kraju (As)
Versi Version 1
1
Pójdźmy, śpiewajmy razem O swej Ojczyźnie tam, Gdzie Jezus przygotował Na wieki schronienie nam.
Błogi kraju, Ojczyzno duszy mej, Błogi raju, tyś mej tęsknoty cel! Kiedyż zaznam radości tej, Stanę zdobny w lśniącą biel, Tam gdzie jest mój cel!
2
Tam tęskny śpiew swój ślijmy, Gdzie Jezus czeka nas, Gdzie smutku nie zaznamy W tej wiecznej radości czas.
3
Pójdźmy więc wszyscy razem, Śpiewajmy pieśni swe I dążmy do Ojczyzny, Gdzie Ojciec nas zbawić chce.

OK