SPSS 477 Piękny kraj (Des)
C. F. Paulus
Versi Version 1
1
Pięknyś ty, wdzięcznyś ty, Niebios kraju mój! Ku tobie rwie się serce me I tęsknych myśli rój Nie ziemia jest Ojczyzną mą, Choć kwieciem wabi maj. Tam w górze, tam, gdzie gwiazdy lśnią, Jest mój ojczysty kraj.
2
W niebo mknie tęskny wzrok, Do Ojczyzny mej; Tam na mnie czeka Zbawca mój, By wziąć do chwały Swej. Tu ciągły bój i znojne dni, Świat w grzechu tonie rad; Wśród skwarów drogi ciężko mi I wrogi mi ten świat.
3
Wkrótce już skończy się Ciężki próby czas; Wnet się otworzy Ojca dom, Pan weźmie w niebo nas. Nie słyszał tego żaden człek Ni dostrzec tego mógł, Co kryje w sobie przyszły wiek, Co nam zgotował Bóg!

OK