SPSS 481 Chcę być z Jezusem (D)
Versi Version 1
1
Chcę z Jezusem moim być, Z Nim w Ojczyźnie mojej żyć! Słyszeć błogi Jego głos I zbawionych dzielić los; Jeść owoce z rajskich drzew I aniołów słyszeć śpiew! Jeść owoce z rajskich drzew i aniołów słyszeć śpiew!
2
Pragnę wieczną chwałę, cześć Z aniołami Zbawcy nieść, Sławić dobroć tę bez miar I miłości wielki dar; Wznieść się wprost do nieba bram I pozostać z Panem tam! Wznieść się wprost do nieba bram i pozostać z Panem tam!
3
Chcę w niebiańskim grodzie być, W blasku Jego chwały lśnić, Pić z niebieskich zdrojów wód I zbawienia przeżyć cud. Ach, do domu Ojca chcę, Przyjdź wnet, Jezu, zbawić mnie! Ach, do domu Ojca chcę, Przyjdź wnet, Jezu, zbawić mnie!

OK