SPSS 482 Kto chce iść w górny kraj? (F)
Versi Version 1
1
Kto ze mną chce iść w górny kraj, Kto ze mną chce iść w górny kraj, Kto ze mną chce iść w górny kraj, Gdzie Chrystus czeka nas? Tam dla nas On zgotował raj, Tam dla nas On zgotował raj, Tam dla nas On zgotował raj, By wiecznie żyć z Nim wraz!
Kraju mój, w górze tam, Wędrujemy do twych bram, w górę tam. U twych bram, w górze tam, Da Zbawiciel spocząć nam!
2
Ach, gdybym mógł w tym kraju być, Ach, gdybym mógł w tym kraju być, Ach, gdybym mógł w tym kraju być, Gdzie spocznie Boży lud! Mojego Zbawcę wiecznie czcić, Mojego Zbawcę wiecznie czcić, Mojego Zbawcę wiecznie czcić I łaski zgłębiać cud!
3
Wnet przyjdzie w chwale Zbawca mój, Wnet przyjdzie w chwale Zbawca mój, Wnet przyjdzie w chwale Zbawca mój I wierny zbawi lud! Zbawionym raj otworzy Swój, Zbawionym raj otworzy Swój, Zbawionym raj otworzy Swój I tęsknot naszych gród!
4
Tam zniknie życia ciężki znój, Tam zniknie życia ciężki znój, Tam zniknie życia ciężki znój I wieczny wzejdzie dzień! Wód żywych tam wytryśnie zdrój, Wód żywych tam wytryśnie zdrój, Wód żywych tam wytryśnie zdrój, By wiecznie pić już zeń!

OK