SPSS 491 Gdy będziemy w niebie (B)
Versi Version 1
1
Śpiewaj o miłości Bożej, Jak łaskawy, dobry On; W Swych przybytkach cudnych w niebie Przygotował dla nas dom.
Gdy będziemy już w niebie, Ileż szczęścia, radości będzie tam Gdy ujrzymy Zbawcę, Zwycięstwa zabrzmi głośny psalm!
2
Gdy kroczymy życia drogą Nieraz chmury smucą dzień, Lecz gdy skończy się pielgrzymka, Minie wszelki smutku cień!
3
Służmy zatem Panu wiernie, Dążąc do niebieskich wrót; Jeden przebłysk Jego chwały Wynagrodzi życia trud.
4
Naprzód więc, nagroda czeka! Wnet ujrzymy Jego twarz, Bramy z pereł się otworzą, Tam nas spotka Zbawca nasz!

OK