SPSS 494 O Panie mój (F)
pol. T. Żwan
Versi Version 1
1
O Panie mój, ja tęsknię wciąż do Ciebie I wznoszę wzrok do Twego tronu w niebie. O, weź mnie stąd, gdzie tylko płacz i znój, O Panie mój, O Panie mój!
2
O Panie mój, nie lękam się mych wrogów, Bo Ty mnie sam do nieba wiedziesz progów I z łaski Swej dasz piękny mi Swój raj, Gdzie jest mój kraj, Gdzie jest mój kraj.
3
O Panie mój, ja czekam tu na Ciebie Już długi czas, byś zabrał mnie do Siebie, Bym wiecznie mógł spoczywać u Twych nóg; Boś Ty mój Bóg, Boś Ty mój Bóg!

OK