SPSS 499 Ja i mój dom (F)
Versi Version 1
1
Ja, o Panie, i mój dom Służyć chcemy Ci w szczerości. Choćby wielkich nieszczęść grom Spaść miał na mnie w doczesności, Ja przy Tobie będę stał, Przy Twym Słowie zawsze trwał.
2
Moją sprawą sprawa twa Nie przestanie być na wieki; Tylko strzeż, gdy chwila zła Snem ogarnie me powieki, Bym w modlitwie czujny był I niezłomną wiarą żył.
3
Ty bądź Panem w domu mym, Pobłogosław mi obficie; Nie daj złemu rządzić w nim; Daj nam szczęsne, lepsze życie, Byś w mym domu mieszkał sam I był wieczną mocą nam.

OK