SPSS 501 Szczęśliwy dom (C)
C. J. P. Spitta (1801–1859)
Versi Version 1
1
Szczęśliwy dom, gdzie radzi Cię witają, Mój Jezu, który koisz ból i łzy, Gdzie spośród gości, co w nim przebywają Najbardziej czczony jesteś zawsze Ty; Gdzie wszystkie serca dla Ciebie goreją, Na Ciebie wszystkich skierowany wzrok, A słowa Twe są wiarą i nadzieją Rozpraszającą dróg niepewnych mrok.
2
Szczęśliwy dom, gdzie męża łączy z żoną Umiłowanie obecności Twej, I gdzie oboje gorliwością płoną, By się nie błąkać pośród grzechu kniej; Gdzie ufność w Tobie każdy z nich pokłada W radosnych, jak i ciężkich życia dniach, Gdzie mąż jest rad i małżonka Ci rada, Choćby niedola weszła pod ich dach.
3
Szczęśliwy dom, gdzie już malutkie dziatki Przywykły w modłach składać rączki swe; Twa miłość większa niźli miłość matki Otacza łaską ich szczęśliwe dnie. A gdy się ufnie u stóp Twoich zbiorą, Ty je nauczasz prostych Swoich słów; A że tak wcześnie sławią Cię z pokorą, Jeśli upadną, Ty je dźwigasz znów.
4
Szczęśliwy dom, gdzie każdą radość dzielisz, Jak chleb dzieliły święte dłonie Twe, A każdy smutek nadzieją weselisz I goisz ranę, i ocierasz łzę. Bądź, Jezu, z nami pośród życia znoju, Błogosław złym i dobrym naszym dniom, A potem wprowadź w Królestwo Pokoju, gdzie w chwale błyszczy wieczny Ojca dom.

OK