SPSS 502 Błogosław nasz dom (G)
pol. G. Pacewicz
Versi Version 1
1
Szczęśliwy dom, gdzie mieszka Bóg I w zgodzie płyną dnie; Tam u Jezusa siedząc stóp, Dusza pokojem tchnie.
2
Szczęśliwy dom, gdzie błogi śpiew Dziękczynnej pieśni brzmi; Gdzie Zbawcy Słowo z każdym dniem wciąż głębiej w sercach tkwi.
3
Szczęśliwy dom, skąd modlitw głos Wznosi się w niebo chwał; Gdzie w Bogu jest każdego los I życia wieczny dział.
4
Panie, Twą prawdą odnów nas, miłością natchnij Swą; Złącz nasze serca z Sobą wraz, Błogosław Ty nasz dom!

OK