SPSS 511 Wasze serca, wasze dłonie (Es)
J. A. Reitz
Versi Version 1
1
Wasze serca, wasze dłonie Ku Swej chwale Zbawca splótł; Chce was nosić na Swym łonie, Poić z źródeł żywych wód.
Błogo, błogo pielgrzymować Razem z Panem dłonią w dłoń; Z Nim się smucić, z Nim radować, Z Nim na rajską zdążać błoń.
2
Małżeńskiego On ogniwa Stałym gościem musi być; Proście więc, niech z wami bywa, Bo z Nim dobrze razem żyć.
3
Niechaj Pan was błogosławi, Pewna Jego wiedzie dłoń; Niech Go życie wasze sławi I codziennych modlitw woń!

OK