SPSS 513 Zlej miłość na tę parę (C)
pol. A. Smylc
Versi Version 1
1
O, Jezu, przyjdź, jak obiecałeś, I pobłogosław dziatki Swe! Złącz je miłością czystą, świętą I prowadź je przez życia dnie!
Zlej miłość Swą na parę tę, Zamieszkaj pośród nich! Zlej miłość Swą na parę tę I pobłogosław ich!
2
Przebywaj zawsze z nimi, Panie, Tak w czasie dobrym, jak i złym; Pomocną dłonią Swoją wspieraj I wiedź ich zawsze Duchem Swym.
3
Niech wiernie służą Ci, nasz Panie, Rozkazy niech spełniają Twe. Wśród zmiennych losów życia tego Oddalaj od nich smutku dnie.
4
O, bądź wśród nich i możną ręką Swojego Ducha na nich zlej, I na ich wspólne ślubowanie Swe „Amen” wypowiedzieć chciej!

OK