SPSS 517 Udziel darów Swych niezmiennych (G)
Versi Version 1
1
Panie Boże, Ojcze nasz, Dawco wszelkich łask zbawiennych, Ty, co ludzkie serca znasz, Udziel darów Swych niezmiennych Tym, co stoją tu przed Tobą, By się złączyć ślubem z sobą.
2
Wśród niepewnych życia dróg Anioł Twój niech strzec ich raczy; Gdy przestąpią domu próg, Ślady ich niech pokój znaczy. Z nimi zawsze bądź, o Panie, W nich Twa wola niech się stanie.

OK