SPSS 519 Oto dzieci Twe (A)
pol. A. Smyk
Versi Version 1
1
Oto dzieci Twe, o Panie, Przed ołtarzem Twoim są; Swoje prośby i westchnienia Przed oblicze Twoje ślą.
2
Racz im, Panie, błogosławić, Utwierdź miłość, wierność w nich; Bądź im sam ochroną w życiu, Obdarz łaską serca ich.
3
Bądź ich ślubowania świadkiem, Stałą miłość w serca wlej. Rządź ich losem życia stale I w opiece Swojej miej.
4
Spraw, o Panie, by Twe dzieci Nie zaznały smutku, łez; Niech im stale słońce świeci, Wiedź ich aż po życia kres!

OK