SPSS 520 Błogosław, Panie (F)
ks. P. Sikora
Versi Version 1
1
Błogosław, Panie, To ich ślubowanie; Swoje „Amen” w niebie złóż. Co sprowadziłeś i połączyłeś, Niech człowiek nie rozłącza już.
2
Wysłuchaj, Panie, Dwojga serc błaganie; Szczerą je miłością spój. Prowadź ich wiernie I miłosiernie Tam, gdzie radości prawej zdrój.
3
Ach, daj im Panie, Pomoc i wytrwanie, Kiedy ześlesz ciężki trud; By siedli społem Za Twoim stołem, Gdy ich wprowadzisz w nieba gród.

OK