SPSS 522 Zdaj się na Boga (Es)
pol. A. Smyk
Versi Version 1
1
Jeżeli nie rozumiesz dziś Przyczyny smutków swych i łez, To w niebie Pan objawi ci Przyczyny zła i jego kres.
Na Boga zdaj się w życiu swym, Bo choć trwa jeszcze grzechu noc, Pan przyjdzie wnet, uzdrowi cię, I zbawczą ci objawi moc!
2
Na ziemi często wroga śmierć Przerywa życie drogich dusz, Lecz Pan w Królestwie Swoim wnet Połączy nas na wieki już.
3
Na smutną drogę twoją Pan Jasnego światła ześle blask, Choroby, bólu przejdą dni, I ty też doznasz Jego łask.
4
Choć smuci cię jesienny czas I chłód ogarnia serce twe, Ty w Bogu swym nadzieję złóż, Bo idą wiecznej wiosny dnie.

OK