SPSS 528 Bóg wezwał nas wszystkich (F)
pol. A. Smyk
Versi Version 1
1
Jesteśmy sługami Chrystusa, Do służby swej wezwał nas Bóg; Więc zrzućmy swych grzechów kajdany I służmy Mu wiernie bez trwóg.
Bóg wezwał nas wszystkich, By Jego światłością tu być; By walczyć z grzechami, Przykładnie dla bliźnich swych żyć!
2
Zwycięskie prowadźmy tu życie, Już wolne od błędów i skaz; Miłością serdeczną zjednani Zdążajmy do Pana, już czas.
3
My drogą doświadczeń iść mamy, Tu pośród ciernistych swych dróg, I Panu zaufać zupełnie, Bo wroga zbawienia On zmógł!

OK