SPSS 531 Ocknij się! (A)
pol. A. Smyk
Versi Version 1
1
Czy jesteś radością dla innych? Czy miłość się w sercu twym lśni? Czy grzesznym ogłaszasz zbawienie, Jak spędzasz swego życia dni?
Więc ocknij się I samolubstwa porzuć sny! Dziś ocknij się I bądź uczynnym również ty!
2
Czy jesteś pomocą dla bliźnich? Czy im pomagasz w troskach dnia? Czy balsam masz dla serc strapionych, Czy dźwigasz ich z upadku dna?
3
Czy jesteś ochłodą dla innych? Czy posłem pokoju chcesz być? Czy ducha jedności posiadasz I w zgodzie z swym bliźnim chcesz żyć?
4
Dziś poświęć się służbie dla innych, Ze Zbawiciela przykład bierz; Żyj tak, jak On żył tu na ziemi, Śladami Jego kroczyć śpiesz!

OK