SPSS 533 Czyż nie słyszysz? (C)
Versi Version 1
1
Czy nie słyszysz, jak Pan woła: „Kto chce sługą moim być? Wielkie żniwo dookoła, Żeńców chcę tu wielu mieć!” Pan nas wszystkich przywołuje, Wieczną dać nagrodę chce; Kto się więc gotowy czuje, Ten niech powie: „Poślij mnie!”
2
Gdy cię nie stać, byś poganom Niósł zbawiennej łaski dar, Bądź światłością chrześcijanom, Wzniecaj wśród nich wiary żar. Kto w majętność jest ubogi, Niechaj skromny grosz swój da, Rad go przyjmie Zbawca drogi, Bo On serce dawcy zna.
3
Gdy ci ognia brak wymowy, Z jakim Paweł mawiał rad, Mów prostymi tylko słowy, Jak cię Jezus leczył z wad. Gdy nie umiesz przekonywać Starszych, że ich czeka sąd, Możesz małe dziatki wzywać Pod Jezusa wieczny rząd.
4
Ocuć się i stań do pracy, Głośno wzywa cię Mistrz twój; Są wokoło ciebie tacy, Którzy giną, bracie mój! Oddaj się Zbawicielowi, Przyjdź do Niego, gdy cię zwie; Powiedz twemu dziś Królowi: „Jestem gotów, poślij mnie!”

OK