SPSS 537 Poślij mnie (G)
Versi Version 1
1
Posłuchajcie wszyscy, jak Pan woła: „Kto chce dzisiaj stanąć w służbie mej? Kto chce złemu mężnie stawić czoło I ratować innych z mocy złej?”
Panie, mów! Proszę, mów! Dziś ja Tobie odpowiedzieć chcę. Panie, mów! Na Twój zew Chcę Ci odpowiedzieć: „Poślij mnie!”
2
Gdy głos ten dosięgnie serca twego, Nie zamykaj się, lecz zaraz zważ: Czy dla Pana wiedziesz życie swoje, Czy dla świata tylko czas swój masz?
3
Dusz miliony w ciemnej nocy giną, Gdy im braknie światła Bożych słów; Niech więc próżno głos ten cię nie minie: Bogu w służbie życie swoje złóż.

OK