SPSS 539 Pomoc ześle Pan (B)
Versi Version 1
1
Chrystusa sługo, dzień żniwa jest tuż, Plony dojrzałe stęsknionych już dusz; Zew Boży wszędzie donośnie, hen, brzmi: Już wielkiego żniwa świata nastały dni!
Pomoc ześle Pan, proś więc, proś, Sam też do pracy stań i prawdę głoś! Znoś snopy dusz do przybytków tych chwał, Gdzie wiecznego życia już zbawionych jest dział!
2
Wielką nagrodę obiecał dać Bóg Tym, co pracują wśród walk, łez i trwóg; Spiesz więc do pracy, dopóki trwa dzień, Bo nadchodzi wieczór i noc rzuca swój cień.
3
Wiele sług trzeba, dopóki trwa dzień, Czuwaj więc stale, by nie zmógł cię sen. Kto więc jest chętny, niech nająć się da, Gdyż dla wszystkich chętnych wiele pracy Bóg ma.
4
Wkrótce nastanie dożynek już czas, Chrystus do nieba wprowadzi wnet nas, Obdarzy chwałą za pracę i trud, I w dziedzictwie wiecznej łaski da nam Swój gród!

OK