SPSS 54 Boże na niebie (Es)
pol. A. Łozowska
Versi Version 1
1
Boże na niebie, Panie mój, Twoja jest chwała, Twoja jest moc. Choć niewidzialny jesteś sam, Opieką darzysz w dzień i w noc.
2
Królu niebieski, Panie nasz, Naszego życia Tyś słońcem jest. Choć wszechpotężny jesteś Pan, Na naszych ścieżkach stajesz sam.
3
Zbawco wszechświata, Panie mój, U Ciebie mieszka gwiazd wielki zbiór, U Ciebie księżyc chowa się, U Ciebie drzemie słońca żar.
4
O, Stworzycielu, Panie nasz, Swą prawdą Ty sam zawsze nas darz, A gdy ją zmieniać będzie wróg, Niech ją odnowi Święty Duch.

OK