SPSS 540 Dusz rybakami uczynię was! (Es)
Versi Version 1
1
Dusz rybakami uczynię was, Uczynię was, uczynię was! Dusz rybakami uczynię was, Pójdźcie za Mną w ślad.
Pójdźcie za Mną w ślad, Pójdźcie za Mną w ślad! Dusz rybakami uczynię was: Pójdźcie za Mną w ślad!
2
Pan żeńców szuka, gdy biały kłos, Dojrzały kłos, dojrzały kłos! Pan żeńców szuka, gdy biały kłos. Idźcie! Wzywa już.
3
Zbłąkanym duszom pomoc swą nieś, Pomoc swą nieś, pomoc swą nieś! Zbłąkanym duszom pomoc swą nieś. Z Ewangelią śpiesz.

OK