SPSS 547 Gdzież są żeńcy? (G)
Versi Version 1
1
Ach, gdzież są ci żeńcy od świata żniw, By zebrać, co dobre z dojrzałych niw, By sierp swój zapuścić i plony zżąć, By Pan mógł do nieba wnet Swój lud wziąć?
Gdzież są ci żeńcy? Któż pójdzie, któż, By zebrać dla Pana plony miłych dusz? Kto pomóc chętnie chce w czasie żniw, Niech zbierze dobro ze świata niw.
2
Więc idźcie do miast i ubogich chat, I nieście poselstwo w daleki świat; Przy drogach i płotach zbierajcie plon I zwieźcie go żwawo przed Boży tron.
3
Przynieście swe sierpy i pójdźcie wraz, Dorośli i dzieci, Pan wzywa was. Pracujcie do przyjścia Pańskiego dnia, Aż Pan wszystkim żeńcom zapłatę da!

OK