SPSS 557 Przyprowadźcie do Zbawcy (Es)
Versi Version 1
1
Przyprowadźcie dziś do Zbawcy Tych, co błądzą w świecie złym; Idźcie szukać szczere dusze I zbawienie głosić im. Wiedźcie biednych i ułomnych, Obciążony grzechem lud, Do Jezusa, zdroju łaski, Gdzie ich czeka zbawczy cud.
2
Przywołujcie małe dzieci Do Jezusa, Zbawcy dusz, On do serca je przygarnie I od grzechu schroni burz. Z źródła łaski wszyscy bierzcie Życia dar bez plam i skaz; Pójdźcie chromi, ślepi, wierzcie, On uleczy wszystkich was.
3
Tych, co imię Zbawcy noszą, Ale wciąż niewierni są, Z duchowego snu obudźcie, Pan ich dolę zmieni złą. I wezwijcie tych, co szydzą Z łaski Pana, Jego słów, Opowiedzcie im, że Jezus Wyrwie ich z ciemności snów.
4
Dziś wezwijcie też upadłych, Co sięgają prawie dna; Wskażcie im, że Pan ich kocha, Że i dla nich łaskę ma. Kończy się dzień pracy, trudów, W chwale zbliża się nasz Król Zebrać plony do Królestwa, Wiernych swych ze świata pól!

OK