SPSS 56 Radujcie się święci (F)
pol. R. Chalupka
Versi Version 1
1
Radujcie, święci, się! Swe dzięki ślijcie wzwyż! Niech każdy z nas wywyższa wciąż Chrystusa Pana krzyż.
Nasz Pan, nasz Pan Jest godzien wszelkiej czci.
2
Niech mocno brzmi nasz głos, Jak szum potężnych wód! Stanowczo zabrzmi stara pieśń, Jak Bóg dba o Swój lud.
3
Z anielskim chórem wraz Śpiewajmy naszą pieśń, Wszak to jedynie przyjmie Pan, Co Jemu daje cześć.
4
Gdziekolwiek w życiu swym Podążać będziesz sam, Niech ta pieśń chwały wciąż ci brzmi, Gdyż tego pragnie Pan.
5
Cześć Mu oddajmy więc: Na wysokości Bóg Objawił nam się w Synu Swym, Padnijmy Mu do nóg!

OK