SPSS 565 Wszystko oddaj Bogu (F)
pol. A. Smyk
Versi Version 1
1
„Dary i ofiary znieście, Serca mi oddajcie swe!” Tymi słowy Władca świata Wzywa ciebie, wzywa mnie.
Wszystko Bogu dzisiaj oddaj, Co On Swą własnością zwie, A Bóg w zamian błogosławić Będzie całe życie twe.
2
„Dom mój ma być napełniony Darem waszych rąk i dusz.” Z tego, czym cię Bóg obdarzył, Dziś powinność swoją złóż.
3
„Dziesięciny wasze znieście, Mnie doświadczcie”, mówi Pan, „Okna niebios wam otworzę, Zroszę serca, zroszę łan”.
4
Nie należy więc okradać Boga, lecz w wierności czcić, Bo kto w małym jest tu wierny, W raju Bożym będzie żyć.

OK