SPSS 569 Stoję nad wodą (C)
pol. A. Smyk
Versi Version 1
1
Stoję, Jezu, dziś nad wodą, Pragnę się zanurzyć w niej; Więc pojednaj mnie ze Sobą I zmyj grzech Sam z duszy mej. Przebacz wszystkie moje winy, Serce czyste we mnie stwórz, Wszak Tyś Zbawca mój jedyny, Obraz Swój Ty we mnie stwórz.
2
Daj mi żyć w pokoju z Tobą W świecie pełnym grzechu, zła; Połącz, Jezu, mocno z Sobą, Niech mnie strzeże łaska Twa. Sam napełnij serce moje Mocą Ducha, Słowem Twym; Ukaż mi zbawienia zdroje I zamieszkaj w sercu mym.
3
Uczyń, Panie, mnie Swym światłem, Pomóż świątobliwie żyć I daj mi w Królestwie Twoim Razem z wybranymi być. A gdy przyjdziesz, Jezu, w chwale, Zbaw już tęskną duszę mą, Bym już był tam z Tobą stale, Gdzie radości śpiewy brzmią.

OK