SPSS 57 Przyjm, Boże, cześć (F)
W. P. Mackay (1839–1885)
Versi Version 1
1
Przyjm, Boże, dziś cześć Za miłości Twej cud: Że zbawiasz łaskawie Od grzechu Swój lud.
Alleluja, chwała Bogu, Alleluja i cześć! Alleluja, chwałę Bogu Pragniemy dziś nieść!
2
Cześć, Zbawco, i hołd Za Twej świętej krwi dar, Że z grzechów oczyszczasz, Uwalniasz od kar.
3
O Duchu, przyjm cześć, Że pocieszasz wciąż nas, Że wiedziesz do Zbawcy I pomoc ślesz w czas!

OK