SPSS 571 Wzniosły czas (C)
pol. A. Łozowska
Versi Version 1
1
Dziś w uroczysty, wzniosły czas W jedności z Tobą udział mam, W symbolach Twego ciała, krwi Błogosławieństwo Swoje daj.
2
Ofiarą Swoją połącz nas I zjednocz bicie naszych serc, By śladem Twych zbolałych stóp Podążać każdy człowiek mógł.
3
Niech Twoja drogocenna krew Pozwoli dziś zrozumieć mi, Żeś moje miejsce zajął Ty, Bym ja miłości darem żył.
4
Tę wieść przekazać innym chcę, Twą łaskę przebaczenia znam, Więc jeśli ja sprawiłem ból, Dziś proszę, Jezu, przebacz mi.

OK