SPSS 579 Bierzcie i jedzcie (F)
pol. A. Smyk
Versi Version 1
1
Gdy zbliżał się wieczoru czas, Pan Jezus, smucąc się, Na sali uczniów zebrał znów, By z nimi łamać chleb.
2
A wziąwszy chleb, modlitwę wzniósł Do Ojca, Boga chwał, I tak wśród ciszy łamiąc go, Każdemu z uczniów dał.
3
„Dziś bierzcie, jedzcie z niego wraz”, Tak im polecił Pan, I przez to wskazał Jezus sam Na Boży zbawczy plan.
4
A potem, dzięki czyniąc, Pan Wziął kielich do Swych rąk; Rzekł: „Bierzcie, pijcie wszyscy zeń, To symbol moich mąk!”
5
„Na mą pamiątkę czyńcie to Aż do owego dnia, Gdy przyjdę zabrać wiernych Swych, Tam gdzie wciąż radość trwa!”

OK