SPSS 580 Chrystusowa garstko (F)
Versi Version 1
1
Chrystusowa garstko dusz, Drodzy bracia współzbawieni, Wierni mimo walk i burz, W prawdzie Jego poświęceni: Przyjdźcie, złączmy się z Nim wraz W ten pamiętny dla nas czas.
2
„Bierzcie, jedzcie”, mówi Pan, „Ciało moje uśmiercone; Pijcie też krew z moich ran: W niej są dobra niezmierzone”. Niech odczuje każdy z nas Pełnię Zbawiciela łask.
3
Cieszcie się, że Zbawca raz Przelał krew Swą na Golgocie, By z Nim żyć bez grzechu skaz I mieć radość w tym żywocie, By na wieki z Nim też być, W szczęściu i radości żyć.
4
Wielkiej tej miłości cud Oznajmijcie światu wszędzie: Niechaj grzeszny świata lud W krwi Jezusa zbawion będzie. Niechaj pozna Pana chwał, Który życie za nas dał.

OK