SPSS 581 Zbawco, wiedź nas i tul (Es)
pol. A. Smyk
Versi Version 1
1
O, Zbawco nasz drogi! Ty wiedź nas i tul Do serca Swojego przez radość i ból. Pragnienie w nas obudź, by iść w ślady Twe U serca Twojego, co łaską tak tchnie.
2
My chcemy, Jezusie, tu z Ciebie wzór brać, Wyniosłość odrzucić, w pokorze Twej trwać Serdecznej i szczerej, jak Tyś zlecił sam, I bliźnim pomagać, jak Tyś służył nam.
3
Daj żyć nam w jedności bez gniewu i skarg, A słowa jak balsam niech płyną nam z warg. Tu siostra swej siostrze, brat bratu ze czcią Dziś nogi swe myją, do stóp Twoich lgną.
4
Witamy Cię, Jezu, serdecznie wśród nas, Wśród zboru Twojego, w świąteczny ten czas! Ty chroń Swoje dziatki od pychy i zła, I zabierz do raju, gdzie pokój wciąż trwa.

OK